Driftsoverenskomst med VUC Roskilde

VUC Roskilde kan indgå aftaler om varetagelse af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) med andre institutioner. Oversigt over institutionstyper, der kan indgå driftsoverenskomster kan ses på MBUL’s hjemmeside for FVU og for OBU.

Gældende aftaler om driftsoverenskomster

VUC Roskilde har pt. aftaler om driftsoverenskomst med følgende institutioner:

OBU samarbejdspartnere

FVU samarbejdspartnere

Ansøgning om indgåelse af nye aftaler om driftsoverenskomster

Der kan løbende ansøges om indgåelse af nye aftaler jf. bekendtgørelserne om OBU og FVU.

Retningslinjer og ansøgningsblanketter forefindes på undervisningsministeriets hjemmeside.

Ansøgningsblanketter og tilsynsprocedurer FVU

Ansøgningsblanketter og tilsynsprocedurer OBU

Udkast til Tilsynsvejledning OBU - FVU fra UVM 

Tilsynsprocedure FVU

Tilsynsprocedure OBU

Ansøgninger skal behandles af VUC Roskildes ledelse, uddannelsesudvalg og bestyrelse og derefter behandles/godkendes i regionsrådet. Denne sagsbehandlingstid betyder at:

Hvis man ønsker at kunne starte undervisning 1. august, skal ansøgningen være VUC Roskilde i hænde inden 1. marts

Hvis man ønsker at kunne starte undervisning 1. januar, skal ansøgningen være VUC Roskilde i hænde senest 1. september

Ansøgning og spørgsmål i forbindelse med driftsoverenskomster rettes til:

  • Marie Wolter Bertelsen

    Marie Wolter Bertelsen Uddannelsesleder for ordblindeområdet og driftsoverenskomstparter

    Tlf. 30844375

    rmw@vucroskilde.dk