2-årig HF / HF-søk

Samfund, økonomi, kommunikation

Hf-søk er for dig der er interesseret i samfundet og som ikke er bange for tal. Du vælger selv om du vil tone din uddannelse mod økonomi eller kommunikation

Hvis du planlægger en fremtid som markedføringsøkonom, datamatiker, logistikøkonom, administrationsøkonom, multimediedesigner, serviceøkonom, leisure manager eller socialrådgiver så er Hf-søk et godt valg for dig

Fagpakke: MATEMATIK B og SAMFUNDSFAG B

Med en hf-søk får du en eksamen der giver adgang til langt de fleste korte og mellemlange uddannelser men som har et særligt fokus på samfund, økonomi og kommunikation.

Uddannelsen er bygget op med både almindelig undervisning og projekt/praktikperioder så du både udvikler dine faglige kompetencer og dine studiekompetencer.

Det er en del af uddannelsen at du løbende får feedback på både din faglige udvikling og dine fremtidsplaner.

SU
Hvis du er over 18 år kan du få SU til hele uddannelsen.