Generelt om 2-årig HF

HF åbner døre til videregående uddannelser

2-årig HF åbner døre

HF er en 2-årig gymnasial ungdomsuddannelse, der giver dig adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser alt efter hvilken valgfagspakke du vælger.

I den 2-årige HF går du i faste klasser på vores afdeling i Roskilde centrum. Du vil du få mulighed for at vælge mellem en række spændende fagpakker. Du vil opleve at fagene arbejder sammen og tones i forlængelse af den linje du vælger.

Vi hjælper dig med at blive afklaret, så du er bedre rustet til dit valg af videregående uddannelse. Dette gør vi blandt andet igennem projekt/praktik perioder og i samarbejde med forskellige videregående uddannelser.

Ud over den løbende undervisning i fagene er der i hvert semester et projektforløb med fokus på at afklare og styrke dine faglige interesser, dit valg af videre uddannelse og job og dine studiekompetencer. Der vil også, i 2-4 semester være obligatoriske værkstedskurser som er skræddersyet til dine og dine klassekameraters behov.

På VUC ser vi mangfoldighed i kursisternes og medarbejdernes faglige, sociale og kulturelle baggrund som en styrke. 

Vi lægger vægt på rummelighed og mangfoldighed: her findes et fagligt voksenmiljø for kursister i alle aldersgrupper og med forskellige sociale baggrunde og kulturer. Vi møder hinanden med gensidig respekt og tolerance.

Ansøg inden 15. marts på www.optagelse.dk

Det er gratis at tage en 2-årig HF.

Kom til Åbent hus om HF og vores mange linjer den 25. januar 2018 kl. 17.00 på VUC Roskilde, Læderstræde 4, 4000 Roskilde.

Fag på den 2-årige HF

Obligatoriske fag:
Dansk A
Engelsk B
Matematik C

Faggrupper:
Naturvidenskabelig faggruppe
Kulturvidenskabelig faggruppe

Obligatorisk valgfag
Idræt/musik/mediefag/drama/billedkunst

Fagpakker
Et fag på B-niveau og et på C-niveau
eller
To fag på B-niveau

En udvidet fagpakke giver adgang til lange videregående uddannelser.
Et fag på A-niveau og tre fag på B-niveau

Valgfag
Et fag på C-niveau eller B-niveau

Hvad kan du bruge en HF til?