Samfundsfag B-A

Samfundsfag B-A

 Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Samfundsfag A skal fremme kursisternes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere kursisterne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Kursisternes studiekompetence skal udvikles ved anvendelse af viden, begreber, teorier og metoder fra de samfundsvidenskabelige discipliner på konkrete samfundsfaglige problemstillinger.

 

Modul 1: Introduktion til samfundsfaglig metode

Du skal i dette modul lære at:

 • Kunne beskrive forskellen på kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode 
 • Kunne forklare med hvilket formål man anvender de forskellige metoder og hvilke fordele og ulemper de hver især har 
 • Opnå kendskab til de forskellige måder man arbejder med statistik og talbehandling på i samfundsfag - herunder indekstal, krydstabeller, lineær regression, korrelation, konfidensintervaller og Chi-i-anden-test 
 • Lære at løse opgaver med de forskellige former for talbehandling 

 

Modul 2: Sociologi.

Identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark. Derudover samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Du skal i dette modul lære, at:

 • Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
 • Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
 • Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

 

Modul 3: Sociologi - Ulighed og Kulturelle mønstre

Du skal i dette modul lære, at:

Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.

 • Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
 • Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
 • Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

 

Modul 4: Økonomi og økonomisk politik

(Beskrivelse kommer)

 

Modul 5: EU & DK - Integration, beslutningsprocesser, demokrati og suverænitet

(Beskrivelse kommer)

 

Modul 6: Finanslov og aspekter af økonomisk politik

(Beskrivelse kommer)

 

Modul 7 Repetition og eksamensforberedelse

(Beskrivelse kommer)

 

 Modul 8: Danmark lige nu

(Beskrivelse kommer)