Klar til EUX eller EUD

Klar til EUX eller EUD

Hvis du gerne vil tage en uddannelse på en erhvervsskole men ikke kan opfylde adgangskravene, kan VUC Roskilde tilbyde dig forberedende forløb.

Vi starter forløb op den 1. februar 2018, og forløbet varer 3 måneder.

EUX er kombineret gymnasieuddannelse og erhvervsuddannelse, som udbydes på de samme skoler.
Vi starter nye hold den 1. februar 2018.

EUD er erhvervsuddannelser på tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, handelsskoler og slagteriskole.
Vi starter nye hold den 19. januar 2018.

Klar til EUD 
Er et forberedende forløb for dig, der mangler at bestå dansk og matematik på 9. klasses niveau.

Klar til EUD – kontor 
Er et forberedende forløb for dig, der har afsluttet folkeskolen for et år eller mere siden. 
Adgangskravene til kontoruddannelserne er, at du har gennemført og bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

Klar til EUX 
Er et forberedende forløb for dig, der har afsluttet folkeskolen for et år eller mere siden. 
Adgangskravene til EUX er, at du har gennemført og bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

Du skal betale et mindre kursusgebyr og kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Ring til os hvis du har spørgsmål - telefon: 4630 8600

Læs om Klar til EUX og EUD i folderne her

Jeg har været på handelsskole, og har taget uddannelse som dyreassistent. Jeg vil gerne have struktur og arbejde med mennesker. Jeg læser "Klar til EUX" på VUC Roskilde i Køge og får eksamen i fagene dansk, engelsk og samfundsfag. Så kan jeg komme direkte ind på grundforløb 2 på voksenlinjen på en erhvervsskole. Det sparer tid, siger Dorte Lundberg Hansen, 40 år.