Få hjælp og gode venner

VUC Roskilde blander en bred vifte af hjælp til ordblinde med et godt socialt miljø.

De ordblinde kursister på VUC Roskilde har det godt. I elevtrivselsundersøgelsen foretaget blandt kursisterne i efteråret 2016, giver de tæt på topkarakter til det sociale miljø.

Kursisterne skulle svare på spørgsmål i kategorier som tryghed, sammenhold og stemning i klassen og alle steder ligger de på mellem 82 og 95 ud af 100 procentpoint. Det giver et resultat, der er fuldt ud på højde med landsgennemsnittet for ordblindeundervisning, og endda endnu højere end resten af VUC Roskildes pæne placering i statistikken.

”De flotte tal skyldes, at vi altid gør meget ud af, at skolen skal være et rart sted at være for vores kursister. Vi har små hold med max. 6 kursister og tilpasser altid undervisningen efter deres behov,” siger uddannelsesleder for ordblindeområdet Marie Wolter Bertelsen. 

Får udnyttet hele potentialet

Mange af de ordblinde kursister kommer med nederlag fra deres skoletid i bagagen. Men med den rette hjælp bliver nederlagene vendt til sejre. Flere af de ordblinde kursister på VUC Roskilde er kommet ud med en fornyet tro på sig selv.

”Når kursisterne får de rigtige it-programmer, studiestøttetimer og ordblindeundervisning, så virker det virkelig. Især er der god effekt af vores særlige engelsk-ordblinde-timer. Støtten betyder, at kursisterne får sat deres personlige evner meget mere i spil. Det giver selvtillid og sammen med det gode sociale miljø betyder det, at de får udnyttet deres fulde potentiale”, forklarer Marie Wolter Bertelsen.

Hvordan kan VUC Roskilde hjælpe mig?

Vi tilbyder gratis ordblindetestning, som du kan bruge som dokumentation samt adgangsbillet til gratis ordblindeundervisning og ansøgning om hjælpemidler.

 Når du studerer på VUC Roskilde, kan du låne særlige ordblindeprogrammer, enten til din egen computer eller en computer med installerede programmer på.

Hvis du går på HF, kan du desuden få studiestøtte, hvor du bliver tilknyttet en ordblindeunderviser, der hjælper med at skabe struktur i studie- og læsearbejdet, så indholdet i dine tekster, din forståelse af teksterne eller din mundtlige præstation fremstår klarere. 

Hvilke fag kan jeg få?

Vi tilbyder ordblindeundervisning i dansk, matematik, IT og engelsk på små hold, hvor vi sammensætter deltagerne efter graden af ordblindhed og hvornår de ønsker at få undervisning. Indholdet i undervisningen er tilpasset efter hver deltagers individuelle behov og ønsker.

Vi tilbyder også kortere kurser i fx mundtlig formidling, som klæder dig på til dine mundtlige eksamener samt kurser i studieteknik mm. Vi kan også oprette hold med særlige temaer efter ønske fra kursisterne.

Hvornår kan jeg få undervisning?

Ordblindeundervisningen tilbydes både som formiddagshold, eftermiddagshold og aftenhold.

Hvor mange kursister er der på holdet?

Der er altid max 6 kursister på holdene. 

Hvilke uddannelser kan jeg få?

Ordklasserne er vores særlige 9. og 10. klasser kun for ordblinde, og til sommer starter vi en et-årig HF-pakke, der klæder kursisterne på til at tage en hel HF bagefter.  

Hvad er en it-café?

På vores IT cafeer kan man, uden tilmelding, undersøge alt om apps, software og udstyr, som hjælper ordblinde. Her kan man også få fixet noget af det, der ikke virker, og man kan lære nye måder at bruge sine hjælpemidler på. Læs mere på IT caféens Facebookside

Hvad skal jeg gøre for at få hjælp?

Alle der er over den skolepligtige alder (dvs. er færdige med 9. kl) og som ved eller tror, at de er ordblinde, kan få hjælp.

Du kan henvende dig til ordblindekoordinatoren, hvis du ønsker info om undervisning, hvis du ønsker at blive testet for ordblindhed eller vil sættes på et ordblindehold.

Du kan henvende dig til IT-og ordblindekonsulenten, hvis du har spørgsmål til programmer og apps, eller hvis du ønsker at ansøge om at få det. IT- og ordblindekonsulenten sørger for at afprøve de forskellige teknologier med dig og hjælper derefter med ansøgninger, så du kan få den nødvendige it til brug i privat- eller arbejdslivet.

Find kontaktoplysninger til IT-og ordblindekonsulenten