Undervisning

Ordblind - ingen hindring

I uge 40 afholdt VUC Roskilde to ordblindeaftner på hhv. Køge og Roskilde bibliotek.

Klik her, hvis du vil se den powerpoint, som blev gennemgået til aftnerne.

Vi holder nye informations-aftner i foråret 2019 – følg med her på hjemmesiden eller på Facebook.

At læse Hf er min bedste beslutning. Når jeg er færdig med Hf om 1 år vil jeg læse til bioanalytiker, siger Jeanette Norby, der er ordblind.

Hvor og hvordan?

Ordblindeundervisning foregår på små hold med max 6 kursister. Undervisningstiden er tre lektioner på 50 min. en gang om ugen. Man kan godt gå på flere hold.

Undervisningen foregår på vores afdelinger i Roskilde, Køge og Greve. 
Der er undervisning både i dagtimer og aftentimer i:
 

  • 9.-10. klasse for ordblinde
  • Dansk
  • Engelsk 
  • Generel IT  
  • Matematik
  • Mundtlig formidling

 IT i ordblindeundervisningen på VUC Roskilde

VUC Roskilde inddrager de nyeste IT-hjælpemidler i al ordblindeundervisning.

Det er VUC Roskildes politik at støtte alle kursister til at blive digitale borgere. Derfor hjælper vi dig til at anskaffe og lære at udnytte de forskellige IT-værktøjer, du arbejder bedst med. Vi mener ikke, at der findes "det bedste program". Tværtimod mener vi, at du skal afprøve dem og finde ud af, hvad der hjælper dig bedst.

Målet er, at du får de stærkeste kort på hånden i en skriftlig og digital hverdag.