Engelsk 0-B

I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning. Der vil være fokus på træning i at bruge opslagsværker, analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof. Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

Undervisningen består af modul 0-8, hvor 0 er et kort introduktionsmodul. To af modulerne er skriftlige eksamensopgaver, resten er delt op i temaer. I hvert modul er der et til to  grammatikemner samt tilhørende øvelser. Disse skal ikke afleveres, men de skal laves, da man ellers ikke kan forvente at nå det rette niveau til eksamen. Se studieplanen her.

 

Module 1 Growing up

This is what you do after you have read the texts :  

 • Hand in Module 1, assignment 1: Summary of 150 words of “The Sin Bin or Lucy's Heart". Read about summary in this file page 2. Apply the rules!  
 • Hand in Module 1, assignment 2: Short analytical essay of "The Happiest Days of Your Life" (300-500 words). You must focus on Charles and his parents. Include the following words and phrases in your essay: point of view, setting, main theme.

 

 

Module 2 Short films

What you must hand in in module 2

 

This is what you do after you have watched the short films:

 • Hand in Module 2, assignment 1: Solve the jumble.
 • Hand in Module 2, assignment 2 (text and audio file): Summary of 150 words of “Interpretation" Read about summary in this file page 2. Apply the rules! Record the text as an audio file. Use your smart phone or vocaroo.com, just like you did in module 1.
 • Hand in Module 2, assignment 3: Write a short analytical essay about "New Boy". You must focus on the main character Joseph. Include the following words and phrases in your essay: flashback, shot, sound.Write 300-500 words.

 

 

Module 3 Written exam paper

This is the first of two written exam papers. Next one is in module 6.

 

Module 4 Multicultural Britain

This is what you do after you have read the texts :  

 •    Hand in Module 4, assignment 1: Change the tense in the file. Change it from past tense (datid) to present tense (nutid).
 • Hand in Module 4, assignment 2: Write a short analytical essay about "From Bangladesh to Brick Lane" (300-500 words). Include the following words in your essay: medium, receiver, pathos, intention. Read about writing a short analytical essay in this file page 3-5.
 • Hand in Module 4, assignment 3 (text and audio file): Taking your starting point in "My Son the Fanatic" discuss how immigrants can better integrate. (150-250 words) Use at least two of the following phrases: unlike, however, by comparison, as a result, therefore, furthermore, in this case, to sum up. Record the text as an audio file. Use your smart phone or vocaroo.com, just like you did in module 2.

  

Module 5 Australia

What you must hand in in module 5:

This is what you do after you have read the texts :  

 • Hand in Module 5, assignment 1: Match the words to the photo.
 • Hand in Module 5, assignment 2: Summary of 150 words of “A true apology to Aboriginal People means action as well" by Kate Grenville.
 • Hand in Module 5, assignment 3: Practise the oral exam. Prepare either the text "The Drover's Wife" or "The Drover's Defacto" as if it was the text you picked at the oral exam. You MUST relate to (perspektiver) the other text, which means if you choose "The Drover's Wife" you relate to "The Drover's Defacto" and vice versa. Record your presentation as an audio file. Use your smart phone or vocaroo.com, just like you did in module 5. Your recording must be between 5-8 minutes.

 

Module 6 Written exam paper 

This is the second of two written exam papers.

 

Module 7 Race in the USA

What you must hand in in module 7

 This is what you do after you have read the texts/watched the documentary:  

 • Hand in Module 7, assignment 1: Word Classes
 • Hand in Module 7 assignment 2: Practise the oral exam. Prepare the text "Segregation Remembered" as if it was the text you picked at the oral exam. Use this guide while you prepare your presentation. Record your presentation as an audio file. Use your smart phone or vocaroo.com, just like you did in module 5. Your recording must be between 4-8 minutes.
 • Hand in Module 7, assignment 3: Write a letter to a relative. Pretend that you are an African American during the Jim Crow laws. Use at least two examples of Jim Crow laws in your letter. (Write 150-250 words)

In this module you will meet bad and good poetry. Furthermore you are supposed to practice how to construct and practically use speaking notes for your presentation at the oral examination.

  

Module 8 The American dream

What you must hand in in module 8

 This is what you do after you have read the texts/watched the videos:  

 • Hand in Module 8, assignment 1: Write a polite answer.
 • Hand in Module 8, assignment 2: Write a short analytical essay about "One Friday Morning" by Langston Hughes. You must focus on Nancy Lee. Include the following words and phrases in your essay: main theme, setting, title, point of view. Write 300-500 words. Read about short analytical essay.
 • Hand in Module 8, assignment 3 (text and audio file): Taking your starting point in the videos, discuss how Americans view the American Dream. Write 150-250 words. Use at least two of the following phrases: unlike, however, by comparison, as a result, therefore, furthermore, in this case, to sum up. Record the text as an audio file. Use your smart phone or vocaroo.com, just like you did in module 7.